سیاسیمقاله

از لبنیات تا ناوبری هوایی

شبکه کلمه| کامبیز نوروزی، حقوقدان با انتشار یادداشتی نوشت:

در یکم بهمن ماه امسال علی عبدی از مدیرعاملی شرکت لبنیات برکنار شد. علت برکناری اعلام نشده است. مهم نیست.
نکته این است که روز ۲۳ بهمن، همین شخص در شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران به معاونت برنامه‌ریزی منصوب شد.
این شرکت متعلق است به وزارت راه و شهرسازی.
اینکه چه ربطی بین صنعت لبنیات و صنعت هوایی است پرسشی است که لااقل در این دولت کسی به آن جواب نمی‌دهد. مشابه این نوع عزل و نصب‌ها کم نیستند خیلی هم زیادند.
سمت‌ها را چنان تقسیم می‌کنند که غنائم جنگی را. به هرکس دوست دارند و می‌دهند و هرکس هرچه بتواند بر می‌دارد.
اداره کشور اما فرق دارد با تقسیم قدرت بین رفقا. قانون جایی ندارد، حساب و کتابی هم در کار نیست.
مردم آنچه را از عمل شما می‌بینند قضاوت می‌کنند نه آنچه را شعار می‌دهید.

دکمه بازگشت به بالا