اخباراقتصادی

بیانیه روزنه گشایی فقط برای مناقع اقتصادی خود امضاکنندگان بود

شبکه کلمه| علی صوفی، سیاستمدار اصلاح طلب به رویداد ۲۴ در خصوص بیانیه مشارکت در انتخابات ۱۱۰ نفر موسوم به روزنه گشایی گفت: بیانیه روزنه گشایی ۱۱۰نفر، روزنه‌ای است برای خود امضاءکنندگان تا بعد از ‎انتخابات به فعالیت‌های غیرسیاسی خود از جمله فعالیت‌های اقتصادی و دانشگاهی ادامه دهند و در آینده بتوانند با حاکمیت در تعامل باشند و مشمول ‎قهر حاکمیت و بعضی محدودیت‌ها نشوند.

وی افزود: تندرو‌ها دیگر ریسک نمی‌کنند که رای‌دهنده‌ها از اختیارشان خارج شوند. به همین دلیل در انتخابات پیشین ریاست جمهوری عامدانه فضا را آماده کردند و برای‌شان اصلاً مهم نبود که متغیر رای‌دهنده از صندوق رای ناامید شوند.

دکمه بازگشت به بالا