اخباراسلامیجهانجهان اسلامحقوق بشرخاورمیانه

محکومیت یک فرمانده ارتش اسرائیل به دلیل تخریب دانشگاه غزه

شبکه کلمه| یارون فینکلمن، رئیس فرماندهی جنوب در ارتش اسرائیل، ژنرال هیرام را به خاطر این حادثه سرزنش کرده است.

بر اساس اعلام ارتش اسرائیل، فرمانده تیپ ۹۹، سرتیپ «باراک هیرام» به دلیل تخریب دانشگاهی در نوار غزه در اوایل سال جاری بدون اخذ «تائیدیه مناسب»، رسما محکوم شده است.

ارتش

یارون فینکلمن، رئیس فرماندهی جنوب در ارتش اسرائیل، ژنرال هیرام را به خاطر این حادثه سرزنش کرده است.

دکمه بازگشت به بالا