اخبارایرانپزشکی و سلامتتازه های اجتماعی

عضو شورای عالی نظام پرستاری: این حجم خروج پرستار از کشور فاجعه است

شبکه کلمه| ابوالقاسم ابوطالبی می‌گوید مهاجرت پرستاران به مرز بحران رسیده و لازم است دولت فکری برای آن کند.

یک عضو شورای عالی نظام پرستاری با بیان اینکه سال گذشته نزدیک سه هزار پرستار از ایران مهاجرت کردند، گفت: اضافه‌کاری اجباری پرستاران باعث فرسودگی شغلی می‌شود که تبعات آشکار آن، ترک شغل است و یا به کشورهای دیگر مهاجرت می‌کنند.

ابوالقاسم ابوطالبی با بیان اینکه «این حجم خروج پرستار از کشور فاجعه است»، اظهار داشت: تبعات پنهان کمبود نیرو، اُفت کیفیت خدمات و آسیبی است که بیماران میبینند. اکنون مهاجرت پرستاران به مرز «بحران» رسیده و لازم است دولت فکری به حال آن کند.

دکمه بازگشت به بالا