اخباراقتصادیایرانتازه های اجتماعیحقوق بشرعلم و دانش

فقر، عامل اصلی افزایش ترک‌تحصیل دانش‌آموزان در ایران

شبکه کلمه| رسانه‌های ایران از افزایش میزان ترک‌تحصیل همزمان با افزایش فقر خبر داده و اعلام کردند که ترک‌تحصیل دانش‌آموزان و فقر ارتباط معناداری با هم برقرار کرده و در سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ نرخ ترک‌تحصیل دانش‌آموزان در همه مقاطع تحصیلی افزایش یافته است.

گزارش منتشر شده توسط مرکز آمار ایران، نشان می‌دهد که در این سال تحصیلی نرخ ترک‌تحصیل دانش‌آموزان در مقطع ابتدایی با افزایش ۰.۲۵ واحد درصدی به ۱.۲ درصد رسیده است.

روزنامه «دنیای اقتصاد» این آمار را منجر به افزایش بی‌سوادی در آینده و «بسیار نگران‌کننده» دانسته است.

این روزنامه نیز تاکید می‌کند که افزایش میزان ترک‌تحصیل با افزایش نرخ فقر در سال‌های گذشته رابطه تنگاتنگی دارد.

گزارش مرکز آمار ایران نیز نشان می‌دهد که در این سال تحصیلی در دوره ابتدایی نرخ ترک‌تحصیل پسران ۱.۲۱ و نرخ ترک‌تحصیل دختران معادل ۱.۱۹ درصد به تعداد بیش از بیش از ۱۷۵ هزار از دانش‌آموزان بوده است.

دنیای اقتصاد آمار قبلی بازماندگان از تحصیل در دوره ابتدایی را حدود ۱۴ هزار نفر اعلام کرده و نوشته اصلی‌ترین دلیل ترک‌تحصیل در این مقطع تحصیلی، مشکلات اقتصادی خانوارهاست.

گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که در سال تحصیلی مورد اشاره، نرخ ترک‌تحصیل در مقطع متوسطه دوره اول نیز روند افزایشی داشته و با افزایش ۱.۱ واحد درصدی به ۵.۴۷ درصد رسیده است.

دکمه بازگشت به بالا