اخبارایرانتازه های اجتماعیعلم و دانشفرهنگی و ادبی

در دو سال گذشته ۴۰ عضو دانشگاه علوم پزشکی تهران اخراج شدند

شبکه کلمه| یک عضو اخراج‌شده هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، گفت: اخراج یا به هر دلیلی بازنشسته‌شدن بهترین استادان این دانشگاه فاجعه است این اقدام‌ها منجر به ناامیدی جوانان برای تحصیل تحصصی در این دانشگاه می‌شود.

رضا ملک‌زاده با بیان اینکه این فاجعه را در دانشگاه‌های کل کشور کم و بیش می‌بینیم، اظهار داشت: طی دو سال گذشته حدود ۴۰ تن از بهترین اعضای هیئت علمی این دانشگاه به هر دلیلی اخراج و بازنشسته شده‌اند.

این عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران که خود به دلایل نامعلومی بازنشسته شده، افزود: دانشگاه علوم پزشکی تهران در دنیا برجسته بود و در مدت همین دو سال رتبه آن ۲۰۰ پایه پایین آمده که مربوط به تیم مدیریتی جدید و جو ایجادشده در دانشگاه است.

دکمه بازگشت به بالا