اخبارایرانتصویری

کاهش چهار درصدی آب سدهای ایران نسبت به پارسال

شبکه کلمه| شرکت مدیریت منابع آب ایران، وابسته به وزارت نیرو، اعلام کرد از آغاز سال آبی جاری تا روز پنجم فروردین میزان پرشدگی سدهای کشور به طور میانگین ۵۲ درصد بوده است که نسبت به سال آبی گذشته چهار درصد افت نشان می‌دهد.

سال آبی در ایران از ابتدای مهر هر سال تا پایان شهریور سال بعد است.

بنابر این گزارش، حجم آب موجود در سدها از ابتدای سال آبی جاری تا پنجم فروردین ۲۵ میلیارد و ۶۴۰ میلیون متر مکعب بود که چهار درصد کمتر از سال آبی گذشته است.

هفته گذشته همزمان با «روز جهانی آب»، برخی رسانه‌های حکومتی از جمله تسنیم و ایسنا هشدار دادند که وضعیت آب در ایران وخیم‌تر از همیشه شده است.

به گفته کارشناسان، بخش عمده‌ای از دلایل این وخامت به سوء مدیریت منابع آبی، اولویت دادن به سدسازی، استخراج آب‌های زیرزمینی با هدف «دستیابی به خودکفایی کشاورزی»، بی‌اعتنایی کامل مقام‌های حکومتی به هشدارها درباره تغییرات اقلیمی، و عدم تغییر روش‌های آبیاری بوده است.

دکمه بازگشت به بالا