اخبارپزشکی و سلامت

فقط دو شب بی‌خوابی به شما احساس پیری بیشتری می‌دهد

شبکه کلمه| در تحقیق رویال سوسایتی آنهایی که ۹ ساعت خوابیده بودند، تا سه ماه احساس جوانی بیشتر می‌کنند.

تحقیقات «رویال سوسایتی» که در دو بخش انجام و روز چهارشنبه هشتم فروردین منتشر شده، نشان می‌دهد که فقط دو شب بی‌خوابی یا خواب ناکافی می‌تواند به شما احساس پیری بیشتر بدهد. بر اساس این پژوهش، دو شب بی‌خوابی می‌تواند باعث شود احساس کنید تا چهار سال مسن‌تر هستید.

در این تحقیق از ۱۸۶ شرکت‌کننده بین ۱۸ تا ۴۸ سال خواسته شد احساس خود را درباره سن خود پس از دو شب که ۹ ساعت خوابیده‌اند و دو شب که فقط چهار ساعت خوابیده‌اند اعلام کنند. نتیجه این تحقیق حاکی از این بود آنهایی که چهار ساعت خوابیده بودند تا چهار سال احساس پیری بیشتر داشتند. در مقابل، آنهایی که ۹ ساعت خوابیده بودند گفتند که تا سه ماه احساس جوانی بیشتر می‌کنند.

دکمه بازگشت به بالا