میرسلیم ،خبر انصراف خود را از رقابت‌های انتخاباتی ، تکذیب کرد

در حالیکه حزب موتلفه با انتشار بیانیه‌ای از ابراهیم رئیسی حمایت کرد و از مصطفی میرسلیم خواست که از رقابت‌ها کناره‌گیری کند.، آقای میرسلیم، نامزد حزب یاد شده در انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم ، بر عدم انصرافش از رقابت‌های انتخاباتی تاکید کرد.
آقای میرسلیم در اکانت توییترش نیز اخبار مبنی بر انصرافش را تکذیب کرد و نوشت «این جانب انصراف نداده‌ام و کلیه بیانیه های مبنی بر انصراف را تکذیب می کنم.
او همچنین با انتشار بیانیه ای که برخی خبرگزاری های داخلی آن را منتشر کرده ، اعلام کرد این جانب انصراف نداده ام واز همه علاقه مندان و دوستان و همراهان دعوت می کنم بدون توجه به این شایعات که حتی به نام حزب صادر می شود اعتنا نکنند و با اطمینان به پای صندوقهای رأی حاضر شوند.»

موضوع خبر: