انتشار تصاویری از آگهی های دلالی قبر در بهشت زهرای تهران

رسانه های داخلی ایران درروزهای اخیر ، تصاویری را منتشر کرده اند که خبر از از دلالی قبر در بهشت زهرای تهران می دهد .
در یکی از این تصاویر منتشر شده آگهی فروش قبر دوطبقه در آرامستان بهشت زهرا (س) تهران دیده می شود وهمچنین شماره تلفن فروشنده نیز بر آن درج شده است .
لازم به اشاره است که بهشت زهرا نام بزرگ‌ترین آرامستان ایران است که در شهرستان ری واقع در جنوب تهران قرار دارد.

موضوع خبر: