مسعود بارزانی :همه پرسی "تصمیم مردم کردستان" است

مسعود بارزانی، رئیس اقلیم کردستان در دیدار با یان کوبیش، نماینده سازمان ملل درباره ملاحظات سازمان ملل درخصوص همه پرسی در اقلیم کردستان عراق و مذاکرات میان بغداد و اربیل گفتگو کرد.
آقای بارزانی در این دیدار تأکید کرد که تصمیم برگزاری همه پرسی "تصمیم مردم کردستان" است و یک "حق قانونی و طبیعی" است و در موعد مشخص برگزار خواهد شد.
این مقام اقلیم در دیدار مذکور گفته ،مردم کردستان به حفظ ثابت و همزیستی مسالمت آمیز توجه دارند و برای استحکام روحیه تسامح در این اقلیم و منطقه تلاش خواهند کرد.

موضوع خبر: