ظاهر شدن جان کری در نقش لابی ایران در آمریکا

خبرها واطلاعات آمده به دست آمده حاکی است که جان کری وزیر خارجه اسبق آمریکا نقش لابی برای نظام تهران در آن کشور را بازی می کند . وی رابطه نزدیکی با محمدجواد ظریف نیز دارد . این موضوع باعث واکنش برخی از رسانه ها شده است .
در همین حال روزنامه 'یو اس نیوز' روز پنجشنبه ۱۳ مهرماه در سرمقاله‌ای از آقای کری به خاطر دفاع مجدد وی از توافق هسته‌ای با ایران انتقاد کرده است.
این روزنامه در نقد عملکرد وزیر خارجه اسبق آمریکا می نویسد ، «درست مانند پدر مغروری که در مقابل انتقاد معلم از رفتار فرزندش می‌ایستد، وزیر خارجه پیشین ما جان کری هم مجدداً از توافق هسته‌ای با ایران دفاع کرده است و هرگونه نگرانی مشروع از طرف کارشناسان امور ایران در واشنگتن، کنگره و حتی بخش خصوصی را بی‌مورد دانسته است.

موضوع خبر: