مشاور وزیر راه و شهرسازی: ایرانیان فقیرتر خواهند شد

مشاور وزیر راه و شهرسازی: ایرانیان فقیرتر خواهند شد

حسین عبده تبریزی مشاور وزیر راه و شهرسازی که روز دوشنبه ۱۳آذرماه در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران سخن می‌گفت اظهار داشت: ۱.۵ میلیون ایرانی درصف مهاجرت به استرالیا و کانادا هستند. افرادی که بدون شک کارشناس و نیروهای ورزیده محسوب می شوند و خروج آنها به اقتصاد ملی آسیب فراوان خواهد زد."
به گفته این اقتصاددان، درحال حاضر پولی در ایران نیست که به رشد مثبت سرمایه گذاری منجر شود.
آقای تبریزی در ادامه توضیح داد در حال حاضر، رقم اختصاص یافته به واردات ۴۵ میلیارد دلار از ۸۵ میلیارد دلاردرآمد ارزی است که اگر ارزش قاچاق نیز ۲۰ میلیارد دلار فرض شود به نظر می رسد، حدود ۲۰ میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شده باشد. همین چند رقم آماری مشخص می کند که اقتصاد ایران با رشد پایین و حتی منفی مواجه است و ایرانیان در حال فقیرتر شدن هستند.
به گفته مشاور وزیر راه و شهرسازی، ایران با شرایط دشواری مواجه است که همین مساله به کمتر شدن ضریب امنیت ملی منجر می شود. نظام بانکی از نگاه این اقتصاددان به یک نقطه ضعف بنیادین رسیده است و می تواند امنیت ملی را با آسیب جدی مواجه کند.
آقای تبریزی معتقد است که ادامه سیاستهای فعلی حاکم دامنه فقر را توسعه خواهد بخشید چرا که، حال و روز ۵ دهک تهیدست جامعه بسیار غم انگیزاست و باید برای جلوگیری از افزایش اقشار فقیر، فکری اساسی شود.
شایان ذکر است که حسین عبده تبریزی بنیان‌گذار بانک اقتصاد نوین و رئیس بورس اوراق بها دار تهران بوده است. وی در حال حاضر بعنوان مشاور وزیر راه و شهرسازی در کابینه دولت حسن روحانی مشغول فعالیت است.

موضوع خبر: