مادر محمد صابر ملک رئیسی، زندانی عقیدتی محبوس در زندان حکومت ایران: فرزندم امنیت جانی ندارد

مادر محمد صابر ملک رئیسی، زندانی عقیدتی محبوس در زندان حکومت ایران: فرزندم امنیت جانی ندارد

در پی اعتراض محمد صابر ملک رئیسی زندانی سیاسی به محدودیت و ممنوعیت‌های اعمال شده در زندان و انتقال وی به قرنطینه زندان اردبیل که با ضرب و شتم او همراه بوده، و به دنبال اعتصاب غذای این زندانی سیاسی، مادر آقای رئیسی با نگارش نامه‌ای سرگشاده خطاب به اداره اطلاعات استان سیستان و بلوچستان ضمن درخواست رفع ممنوعیت‌های غیرقانونی و پایان دادن به شکنجه و خشونت‌ها علیه فرزندش، خواستار انتقال وی به زندان دیگری شده است.
بر اساس گزارش ها مادر محمد صابر ملک رئیسی در نامه‌اش خطاب به ریاست اطلاعات سیستان و بلوچستان گفته است: صرف نظر از بی گناهی فرزندم آنچه ما را اکنون به نوشتن این نامه واداشته نگرانی شدید از وضعیت فرزند در بندمان می باشد. وی در این نامه افزوده است که فرزندش در زندان اردبیل از امنیت جانی برخوردار نیست. مادر آقای ملک رئیسی در این نامه اضافه کرده است که فرزندش در طی ۸ سالی که در حبس به سر می برد، به کرّار مورد بدرفتاری و ضرب و شتم مسئولین زندان قرار داشته که این سوال را به وجود می آورد که آیا این شکنجه ها و ضرب و شتم بدستور قانون بوده یا اینکه مامورین سرخود دست به چنین عملی زده‌اند؟ وی در نامه خطاب به رئیس اداره اطلاعات گفته: اگر دستور از سوی حضرت عالی نیست پس چرا این چنین اقداماتی صورت می گیرد؟
مادر آقای رئیسی در بخش دیگری از نامه‌اش می‌گوید: بخشی از اقدامات مسئولان زندان اردبیل بنا به تعصبات قومی و مذهبی صورت گرفته و این مساله امنیت جانی و روانی فرزندانم را سلب کرده است. لذا در چنین شرایطی ما به شدت نگران وضعیت فرزندانمان هستیم و مسئولیت هرگونه رفتار و آسیب جسمی و روحی روانی به این زندانی را مستقیما متوجه وزارت اطلاعات می دانیم.
شایان ذکر است، محمد صابر ملک رئیسی سال گذشته بعد از یک اعتصاب غذای ۲۰ روزه، در دو رنجنامه خطاب به خانم اسما جهانگیر با عناوین «از تخت شکنجه‌ای به نام “معجزه” نام برده و گفته بارها تهدید به اعدام شده و برخی شبها تا صبح همراه با شکنجه بازجویی شده است. وی در این رنجنامه ها از این کارشناس سازمان ملل خواستار رسیدگی به وضعیت خود و سایر زندانیان عقیدتی در ایران شده بود.

موضوع خبر: