واکنش ایران نسبت به هجوم هواداران آیت‌الله شیرازی به سفارت ایران در لندن

واکنش ایران نسبت به هجوم هواداران آیت‌الله شیرازی به سفارت ایران در لندن
چهار نفر از هوادران مرجع شیعی؛ آیت‌الله شیرازی، وارد سفارت ایران در لندن شدند، و با پایین کشیدن پرچم ایران، پرچمی با عنوان "خدام المهدی" را بالا بردند. این افراد، پس از حدود سه ساعت بازداشت شدند.
مقام‌های ایرانی می‌گویند: پلیس لندن در برخورد با مهاجمان، به سفارت ایران در بریتانیا، با "چند ساعت" تاخیر وارد عمل شده، و در این زمینه، قوانین بین‌المللی رعایت نشده است.
محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت ایران، گفته است: پلیس انگلیس پس از چند ساعت از حمله افراد مهاجم به سفارتخانه، وارد عمل شده و با آنها برخورد کرده است."
محمد باقر نوبخت گفته که "پیشاپیش مشخص است که در این خصوص، قواعد بین‌المللی رعایت نشده و جمهوری اسلامی، قطعا در برابر این اتفاق واکنش قاطع خواهد داشت."

موضوع خبر: