خاورمیانه

ترکیه مجوز ایجاد یک منطقه صنعتی در فلسطین را به دست آورد

اتحادیه اتاق های تجاری و اوراق بهادار ترکیه، مجوز ایجاد یک منطقه صنعتی در شهر جنین فلسطین را کسب کرد.

به گزارش خبرگزاری «آناتولی»، روزنامه رسمی ترکیه امروز شنبه تصمیم رئیس جمهوری این کشور در این خصوص را منتشر کرد.

به موجب این تصمیم اتحادیه اتاق های تجاری و اوراق بهادار ترکیه می تواند منطقه ای صنعتی در شهر جنین فلسطین ایجاد کند.

دکمه بازگشت به بالا